CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM KA103 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİK FAALİYETİNİ SONLANDIRMAK/ARA VERMEK VEYA FARKLI ÜLKEDE FAALİYETE BAŞLAMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ NOTU:

1-Erasmus+ faaliyetinin tamamlanmadan dönülmesi:

Halihazırda İtalya veya virüsten etkilenen/etkilenebilecek diğer program ülkelerinde bulunan öğrencilerden Corona virüsü sebebiyle faaliyeti sonlandırmak ve Türkiye’ye dönmek isteyenlerin talepleri mücbir sebep kapsamında değerlendirilebilecek ve asgari sürenin altında kalsalar bile kaldıkları süre kadar hibe ödemesi yapılabilecektir.

Bunun yanında yükseköğretim kurumlarımızın Öğrenci Öğrenim/Staj Bireysel Hareketlilik Bütçesinin  elvermesi durumunda öğrencilerine ani gelişen bu durum için dönüş seyahat hibesi desteği vermesi mümkündür. 

Öğrencilerin erken dönüşten kaynaklı olarak yaşadıkları maddi kayıplar varsa (yurt / ev kirasının iade edilmemesi, uçak bilet değişikliği bedeli, vb) bunların belgelendirilmesi koşuluyla, kaybolan tutar kadar karşılama yapılabilecektir. Sadece beyan yeterli değildir. Mutlaka, bir dilekçe ekinde kanıtlayıcı belge sunulmalıdır. 

2-Faaliyete ara verilmesi:

Faaliyeti sonlandırmak istemeyen ancak okullar resmi tatil olduğu için tatil süresince Türkiye’ye dönmek isteyenlerin resmi tatil kapsamında Türkiye’ye dönmeleri mümkündür. Resmi tatil bitip okullar açıldığında tekrar İtalya’ya (veya etkilenen diğer ülkeye) dönebilirler.  Yükseköğretim Kurumlarımızın Öğrenci Öğrenim/Staj Bireysel Hareketlilik bütçesinin elvermesi durumunda öğrencilerine bu ara verilen (tatil) süresi için de gündelik hibesi vermesi beklenmektedir.

Halihazırda yurtdışında bulunan öğrencilerimizin herhangi bir maddi kayba uğramaması için, yukarıdaki seçeneklerden birine yönelmeden önce Erasmus+ Ofisimiz ile iletişime geçerek koordine biçimde hareket etmesi gerekmektedir.