HAREKETLİLİĞİN HİBELENDİRİLMESİ

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından ve Ulusal Ajans aracılığıyla hibe verilmektedir. Hibeler öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Not: Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Not2: Hibelerin öğrenciye ödenmesi 2 aşamada tamamlanır. Toplam miktarın %80’lik kısmı yaklaşık olarak öğrencinin gidiş tarihinde, kalan %20’lik kısmı ise öğrenci dönüşte teslim etmesi gereken tüm belgeleri eksiksiz teslim ettiğinde ödenir.